כיצד משרד הפנים פוגע בסיכויי מבקש מעמד לקבל מעמד

הסדרת מעמד אזרח זר בישראל – כיצד להתגונן מול משרד הפנים

השיטה המפורסמת והשכיחה ביותר של משרד הפנים היא משיכת הזמן בכל מה שקשור לקבלת המעמד, כך לדוגמה:

1. עוד טרם הגשת בקשה לקבלת מעמד יש צורך לקבוע תור לצורך הגשת הבקשה, ישנם מקרים בהם התור נקבע 3-6 חודשים קדימה. כך שאדם עוד לא הגיש הבקשה והוא נדרש לחכות חצי שנה ומעלה.

כך גם כאשר מדובר במקרים בהם בן הזוג הזר עבורו נדרש המעמד נמצא בחו"ל. כלומר במקרה שכזה בני הזוג עלולים להיות בנפרד תקופה שעולה על שנה (6 חודשים עד לקבלת התור ועוד 6 חודשים מינימום עד לקבלת האישור להביא את האישה הזרה ארצה).

במקרים כאלה משרדנו ממליץ שלא להגיש בקשה כאשר בני הזוג נמצאים בנפרד, אלא להכניס את בן/בת הזוג שנמצא בחו"ל ארצה ורק לאחר מכן להגיש הבקשה.

רק במקרים בהם אין ברירה, יש להגיש הבקשה כאשר בן הזוג נמצא בחו"ל (לדוגמה כאשר בן הזוג גורש מהמדינה).

2. לאחר הגשת הבקשה משרד הפנים יכול להתעכב על כל שטות קטנה רק לצורך הארכת מועד מתן התשובה, כך לדוגמה, אי קבלת תעודת לידה ששוחזרה בטענה שישנו חשד לזיוף.

3. ועדות ערר וועדות הומניטאריות- משרד הפנים "מושך" את מתן ההחלטה בועדות אלה לעיתים שנים רבות, הסיבה עינוי הצד שכנגד ובחינת סבלנותו.

—————————————————————————————
כיצד ניתן להתגונן:

יש לפנות בהקדם האפשרי לבית המשפט ולבקשו לקצוב לוח זמנים מדויק בהם יהא משרד הפנים מחויב לעמוד, ואם לא יעשה כן יחויב בתשלום הוצאות.

מעוניינים בעוד פרטים התקשרו לעורך דין מיקי חובל נייד:054-6845988
—————————————————————————————