ימתן מעמד קבע לאישה שהתגרשה מאזרח ישראלי או מתושב קבע ישראלי בעקבות אלימותו כלפיה

האם את אזרחית זרה והתגרשת מאדם שהינו אזרח או תושב ישראלי בטרם סיום ההליך המדורג, והסיבה לגירושין היתה אלימות שהוא הפעיל כלפייך?

דעי לך שאת זכאית לקבל מעמד בישראל.

התנאים להגשת הבקשה לקבלת מעמד:

1. האזרח הזר היה נשוי בנישואין כנים שנרשמו במרשם האוכלוסין;

2. האזרח הזר קיבל רשיון ישיבה מסוג א/5 במסגרת ההליך המדורג לתקופה של שנה לפחות (ובמקרה ואין לבני הזוג ילדים משותפים);

3. האזרח הזר הוכיח כי סבל מאלימות על ידי אחד מאלה:

3.1 שהיה של חודש או יותר במקלט לנשים מוכות במסגרת הגנה וטיפול לנשים נפגעות אלימות וילדיהן;
3.2 האזרח הזר קיבל צו הגנה מפני הישראלי מבית המשפט לענייני משפחה, לאחר דיון במעמד שני הצדדים;
3.3 הזר הגיש תלונה במשטרה כנגד הישראלי בגין אלימות ונמצא כי יש ממש בתלונה זו
3.4 ניתן אישור מטעם המחלקה לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות או "מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה" במשרד הרווחה כי הזר מוכר/מטופל על ידם בשל אלימות מצד הישראלי

4. לבני הזוג ילדים משותפים המצויים במשמורת האזרח הזר או שהוא מקיים איתם קשר קרוב ורצוף ודואג למזונותיהם וצרכיהם וחוות דעת מקצועית מטעם פקיד סעד עובד ציבור קבעה כי עזיבת בן הזוג הזר תפגע באופן משמעותי בקטין/ים.

5. כאשר אין ילדים משותפים תיבחן זיקה ממשית וחזקה של המבקש למדינת ישראל, הזיקה/הקשר צריך להיות חזק יותר מזיקתו למדינת מוצאו (כאשר בין היתר ייבדק מקום המגורים של קרובי משפחת הזר מדרגה ראשונה).

 

כך לדוגמה, בעת"מ 8799/08 בית המשפט לעניינים מנהליים הורה למדינה לשקול מחדש סירובה ליתן רשיון ישיבה לאשה מוכה בשל ניתוק קשריה עם בעלה

העותרת, מוסלמית אזרחית מרוקו גרושה ואם לילד שנולד בישראל מנישואים לתושב קבע ישראלי, עתרה כנגד החלטת הוועדה הבין-משרדית לדחות בקשתה לאשרת ישיבה ארעית וטענה כי היא עונה על התנאים המהותיים של נוהל קרבנות אלימות. בית המשפט קיבל טענתה בקבעו, כי יש לבחון את כנות נישואיה של אישה מוכה מנקודת המבט שלה בלבד, וכי דחיית בקשתה של העותרת להסדרת מעמדה בשל חוסר הכנות של בעלה חותרת תחת תכלית נוהל קרבנות אלימות. כן קבע בית המשפט, כי החלטת הועדה התקבלה על סמך נתונים עובדתיים לא מדויקים, והורה על דיון מחודש בעניינה של העותרת תוך מתן מעמד מרכזי לשיקול בדבר טובת הילד.

פסיקה מהעליון : עע"ם 8611/08 פריהט זוולדי נ' שר הפנים