ידועים בציבור – הסדרת מעמד ידועים בציבור

ידועים בציבור – טיפול והסדרת מעמד בני זוג זרים במשרד הפנים

עם השנים הפסיקה בישראל קבעה כי מעמדו האישי של ידוע בציבור הינו שווה ערך לשל נשוי. עם הזמן פסיקה זו חלחלה גם לנוהלי משרד הפנים, ובמיוחד לאחר פסיקתה התקדימית של כב' השופטת בדימוס ביניש משנת 2006, שקבעה שאין לדרוש מידוע בציבור של אזרח ישראלי לצאת את המדינה לצורך בדיקת בקשתם להכיר בהם כידועים בציבור בני הזוג וכי יש לפעול במקרה של ידועים בציבור כבמקרה של זוג נשוי.

הסדרת מעמד ידועים בציבור

תנאים להכרת ידועים בציבור כזוג

ניהול חיים משותפים, ניהול משק בית משותף, שיתוף כלכלי, למעשה ניהול חיים של נשואים לכל דבר ועניין, רק ללא תעודת הנישואין.

סירוב להכרה כידועים בציבור:

למשרד הפנים יש שיקול דעת רחב ביותר, באם להעניק או לסרב להעניק מעמד זמני ולאחר מכן מעמד קבע לאזרח הזר המבקש מעמד מכוח היותו ידוע בציבור של אזרח ו/או תושב ישראלי, אשר כל עוד הינו כפוף להוראות הדין כמובן יכול משרד הפנים גם לסרב להעניק ו/או להאריך מתן אשרה זמנית ו/או קבועה למבקש/ שכזה.
על סירוב למתן מעמד ו/או הארכת אשרה, יש להגיש ערר למטה או השגה לועדת השגה זרים, הדבר תלוי באיזה סניף של משרד הפנים התקבלה ההחלטה בהתאם לרשימה המפורסמת בנהלי משרד הפנים.

עתירה לבית משפט:

לאחר מיצוי ההליכים מול הרשות וככל שלא הצליחו בני הזוג לשכנע את הרשות כי הינם מנהלים קשר אמיתי וכנה, אזי הברירה היחידה היא להגיש עתירה מנהלית לבית מהפשט במחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים היושב במחזו בו התקבלה ההחלטה האחרונה.
יש לציין כי בית המשפט לא יושב כערכאת ערעור על החלטות ועדות משרד הפנים אלא הינו יושב כמבקר התנהלותו הכללית, כלומר האם עמד בהוראות הדין והאם פעל קיבל את החלטתו בהתאם לדין בהתחשב בהראות המידתיות והסבירות הנדרשים ממנו, לרבות מתן מאסף ומתן משקל מתאים לראיות שהונחו בפניו.

חריגים:

גם במקרים בהם אחד מבני הזוג נשוי לאדם אחר ומבקש להכיר ביחסיו עם הידוע/ה בציבור שלו, ניתן לקבל אישור לכך, שכן משרד הפנים מחויב לבדוק האם מערכת היחסים בין בני הזוג הינה אמיתי וכנה, שכן לעיתים אחד מבני הזוג הינו פרוד למעשה מבן הזוג אליו הינו נשוי, וחי עם הידוע בציבור, אך לא מצליח להתגרש בעקבות חילוקי דעות המתייחסים לרכוש, ילדים או סתם נקמנות גרידא.
יוסף, כי לא מזמן הגיע למשרדנו מקרה בו משרד הפנים סרב ליתן מעמד של ידועים בציבור, אולם הפגמים שהוא מצא להעלות לא היו קשורים כלל לחשדות שלו בכנות הקשר בין בני הזוג, אלא בכך שלאזרח הישראלי (דווקא) ישנם תיקים פתוחים במשטרה.
משרדנו הגיש השגה על החלטת הסירוב וכעת מתקיימים הליכים בעניין.