זכויותיה של אזרחית זרה אלמנתו של אזרח ישראלי

אזרח/ית זרה שהיה/תה נשוי/אה לאזרח/ית ישראלי או לתושב/ת קבע שנפטר/ה זכאי לקבלת מעמד באחד משני המקרים הבאים:

מקרה ראשון:

בן הזוג הישראלי נפטר ולבני הזוג יש ילדים משותפים. התנאים הם כאמור להלן:

1. בן הזוג הזר היה נשוי בנישואין כנים ונישואיו נרשמו במרשם האוכלוסין, וכן קבל רשיון ישיבה בישראל מסוג א/5 במסגרת ההליך המדורג.

2. בן הזוג הזר עבר יותר ממחצית מתקופת ההליך המדורג.

3. לבני הזוג ילדים משותפים המצויין במשמורת בן הזוג הזר.

 

מקרה שני

בן הזוג הישראלי נפטר ולבני הזוג אין ילדים משותפים. התנאים הם כאמור להלן:

1. בן הזוג הזר היה נשוי בנישואין כנים ונישואיו נרשמו במרשם האוכלוסין וכן קבל רשיון ישיבה בישראל מסוג א/5 במסגרת ההליך המדורג.

2. בן הזוג הזר עבר יותר משלוש שנים מתקופת ההליך המדורג קודם פטירת בן הזוג הישראלי.

3. לא היה ספק בכנות הקשר בין בני הזוג לאורך ההליך המדורג.

4. בדיקת נסיבות העניין בכללותן הצביעה על זיקה ממשית וחזקה של המבקש למדינת ישראל יותר מזיקתו למדינה זרה.

צור קשר